Vakfımızın Amacı

İİHKİB Eğitim Vakfı olarak amacımız, Türkiye ekonomisinde önemli bir konumda bulunan hazır giyim, konfeksiyon ve tekstil sektörlerinde eğitimli ve dünya standartlarında yetiştirilmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve sektörde modern teknolojilerin geliştirmesine destek sağlamaktır.

 

Amacımız doğrultusunda:

- Lise, meslek lisesi ve benzeri örgün ve yaygın öğretim kurumları ile üniversite, fakülte, meslek yüksekokulu, enstitü ve benzeri yükseköğretim kurumları kurmak,

- Maliyet düşürücü iktisadi ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

- Sektörün gelişimi, modernleşmesi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmet sunulabilmesini ve uluslararası arenada rekabet edebilmesini teminen bilimsel araştırma ve çalışmalar yapılmasını sağlamak,

- Yeni teknolojiler geliştirmek ve testler yapmak üzere laboratuvarlar kurmak,

- Sektörün karşılaşacağı ve uygulanmakta olan standartlardan kaynaklanabilecek uluslararası problemleri çözmek,

- Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım ve ziyaret desteği sağlamak,

- Dış ticaret sektörlerine her konuda danışmanlık hizmeti verebilecek birimler kurmak,

- Sektörleri ihtiyaçları çerçevesinde bilgilendirmek,

- Sektörün ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün eğitilmesi aşamasında protokol yaptığı meslek liselerinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve benzeri nakdi yardımlar ile gıda bankacılığı yapmak suretiyle tespit edilen ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunmak gibi alanlarda faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

İHKİB Eğitim Vakfı sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
Kabul et Reddet